Musik

I syfte att säkerställa musikåtergivningen önskar arrangören att tävlingsmusiken läggs in som MP3-fil i IndTA 2.0 i samband med anmälan.

 Alla tävlande skall dessutom lämna tävlingsmusik på CD i två (2) exemplar vid ackreditering.Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat disk. Observera att musiken inte får vara uppdelad på flera spår.

Alla diskar måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn och förening samt den exakta speltiden (inte åktiden). Musiken skall lämnas in vid registreringen. Observera att information om musiken ska lämnas i IndTA i samband med anmälan.